tel. 22 863 59 34-35

Automatyzacja Procesu Spawania Rur z Płytą Sitową
MaTig 500

MATIG-500 – zautomatyzowane urządzenie do spawania rur z płytą sitową metodą TIG i automatycznym pozycjonowaniem głowicy względem rury.

ULOTKA EN